Portfolio > Disposable

Mattress Fourth Street, Ontario
Mattress Fourth Street, Ontario
Light Jet Photographs
36" x 82" x 2"
2008