Portfolio > Disposable

Box Spring Fourth Street, Ontario
Box Spring Fourth Street, Ontario
Light Jet Photographs
36" x 53" x 2"
2008